uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023

Program

Aktuální témata, inspirativní prezentace, TOP řečníci...

Kliknutím na záložky zobrazíte různé části programu. Pokud to nefunguje, je to proto, že jste nepovolil(a) všechny soubory cookie. Klikněte prosím na ikonu v levé dolní části obrazovky a povolte všechny soubory cookie.

Pozvánku ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

1. KONGRESOVÝ DEN
13. 10. 2022
2. KONGRESOVÝ DEN
14. 10. 2022
8:00 – 9:00

Registrace

9:00 – 12:30

Společný dopolední program

Úvodní slovo kongresu

Ivo Benda, greiner packaging Slušovice
Martin Hejl, THIMM pack’n’display
Jeffrey Osterroth, ATOZ Group

Úvodní přednášky: Čtyři hrozby, čtyři experti, čtyři pohledy

Obalový průmysl se ještě pořádně nestačil oklepat z koronavirové krize (a není přitom jasné, zda jsme opravdu na konci), a okamžitě byl vystaven novým hrozbám: 1) nedostatek a vysoké ceny materiálů včetně recyklátů; 2) rostoucí ceny energií; 3) nedostupnost personálu na všech pozicích a související tlak na růst mezd; 4) klesající kupní síla spotřebitelů. Pro důkladné zorientování v těchto klíčových oblastech zveme čtyři odborníky, kteří budou sdílet své expertní názory:

  1. Jake Weighell, analytik společnosti Smithers, upozorní na současné a budoucí trendy v obalovém průmyslu se zaměřením na nové příležitosti, výzvy a rizika pro každý klíčový typ obalu. Výhled pokryje žhavá témata, jako je udržitelnost, e-commerce, narušení dodavatelského řetězce, požadavky spotřebitelů a další. Poskytne také exkluzivní analýzu nákladů a dostupnosti různých typů obalových materiálů, protože to ovlivňuje nejen všechny ostatní trendy v obalovém průmyslu, ale v současnosti každý jednotlivý aspekt tohoto odvětví.
  2. O vývoji energetického trhu bude mluvit Josef Kotrba, který vedl do srpna 2022 tým energetického poradenství české pobočky Deloitte, kde také působil jako chairman. Nyní se zabývá konzultacemi velkých projektů v elektroenergetice, především v oblasti optimalizace výroby a spotřeby, transformace, obnovitelných zdrojů a distribuce.
  3. Současnost a budoucnost lidských zdrojů osvětlí Jaroslava Rezlerová, která více než dvě dekády vede společnost ManpowerGroup s obratem čtyři miliardy korun. Je zakládající členkou a prezidentkou Asociace poskytovatelů personálních služeb. Od roku 2018 působí také v představenstvu Americké obchodní komory.
  4. Dopad inflace na spotřebitele a jejich kupní sílu a preference bude na základě exkluzivního nového výzkumu zkoumat Linda Straková společnosti NielsenIQ, přední světové společnosti v oblasti informačních služeb. Co mohou výrobci baleného zboží a jejich dodavatelé očekávat od spotřebitelů v následujících měsících a letech? Kde budou nakupovat? Po jakých obalech sáhnou v obchodech? Odvrátí se od dražších udržitelných řešení ve prospěch levnějších, méně udržitelných alternativ?
Jake Weighell, Smithers
Josef Kotrba
Jaroslava Rezlerová, ManpowerGroup
Linda Straková, NielsenIQ
10:50 – 11:30

Dopolední přestávka na kávu

Panelová diskuze: Současné hrozby, budoucí příležitosti?

Dopolední panelová diskuze bývá jedním z vrcholů programu kongresu OBALKO. Ani v říjnu tomu nebude jinak. Letošní panel naváže na úvodní blok přednášek a diskutující se více zaměří na aktuální i budoucí hrozby českého a slovenského obalového trhu. Soustředí se nejen na problémy, ale také na možná východiska a řešení. A to z pohledu lidských zdrojů, spotřeby energií, nákupu vstupních surovin, konsolidace dodavatelských řetězců i očekávaného vývoje v národní a evropské ekonomice se souvisejícími dopady na koupěschopnost obyvatelstva. V panelu promluví zástupci dodavatelů obalových řešení i představitelé významných výrobních společností, které balí velké množství zboží, a proto jsou dotčené potenciálními hrozbami pro obalový trh jako celek.

Martin Kincl, Alimpex Food
Petr Sloup, ŠKODA AUTO
Alessandro Pasquale, Mattoni 1873
Jana Stránská, Ryor
Ivo Benda, greiner packaging Slušovice
Martin Hejl, THIMM pack’n’display
12:30 – 14:00

Oběd & BizPACK

14:00 – 15:20

Sekce design & inovace

FuturePack vzniká už dnes

Když se spojily cesty společnosti THIMM pack’n’display a start-upu Refork, bylo zřejmé, že vznikne udržitelný a zajímavý futurePack. THIMM navrhl pro Refork obaly a displeje, které splňují tři klíčové aspekty: ohleduplnost vůči životnímu prostředí, vysokou míru kreativity a neobvyklý zážitek pro zákazníky díky rozšířené realitě. Při představení případové studie zazní také více o prodejních stojanech, sales boxech i party sadách. Účastníci kongresu se dozvědí, jak s využitím digitálních technologií může futurePack vzniknout už dnes.

Josef Žádník, Refork
Martin Hejl, THIMM pack’n’display

Výzvy obalového designu pro online privátní značky

Přední internetový prodejce potravin v České republice Rohlik.cz v poslední době uvedl na trh řadu prémiových produktů privátních značek v různých kategoriích od kávy přes lahůdky až po papírové výrobky. Privátní značky Rohlíku čelí výzvě spočívající v tom, že musí přilákat spotřebitele ke kliknutí a nákupu bez jedné z hlavních výhod prodeje nového produktu v kamenném obchodě: možnosti, aby si spotřebitel vzal nové balení do rukou a před nákupem se seznámil s produktem. Jak se liší navrhování obalů pro online privátní značky od navrhování obalů, které jsou určeny k prodeji v obchodech? Jaké atributy jsou nezbytné k tomu, aby spotřebitele přilákaly ke koupi? A jak se týmu vlastních značek v Rohlíku spolupracovalo s designovou a inovační agenturou Cocoon, dodavatelem obalového designu privátních značek? Poslechněte si příběh vývoje online privátních značek Rohlik.cz od těch, kteří stáli u kormidla několika úspěšných projektů, Petra Chvojky z Rohlik.cz a Jiřího Votruby z Cocoon Prague, v této exkluzivní případové studii.

Petr Chvojka, Rohlik Group
Jiří Votruba, Cocoon

Sbohem, výplňový materiále!

V e-commerce platí, že jedním z nutných předpokladů úspěchu je neustálá inovace. Oblastí, na kterou se zaměřili ve společnosti PRIM, je obal a výplňový materiál. Výsledkem vývoje jsou dvě obalová řešení, která výplň zcela eliminovala. PRIM a Smurfit Kappa přicházejí s monomateriálovými obaly z vlnité lepenky označenými VoidFill Killer a All-In-Fix. V krabici bezpečně zafixují produkt bez nutnosti vyplňovat volný prostor. Nejsou třeba bublinkové fólie ani vzduchové polštářky.

Lucie Martinková, PRIM
David Malina, Smurfit Kappa

Jak vytvořit obal, který zásadně změní spotřebitelské vnímání značky

Stará žitná myslivecká je legendární českou značkou s bohatou tradicí a vysokou znalostí. Tyto úvodní pozitivní parametry však přinášely do života značky i negativní asociace. Spotřebitel občas dokonce zařadil produkt do nesprávné alkoholové kategorie. Značka se nyní profiluje zcela odlišným způsobem s preferencí nových hodnot srozumitelných pro cílového konzumenta. Jak to všechno začalo a jakou roli sehrál při budování značky vývoj nových obalů, se dozvíte v této exkluzivní případové studii.

Boris Rajdl, Palírna U Zeleného stromu
14:00 – 15:40

Sekce technologie & materiály

Obalové materiály: trendy, příklady a strategie

Revoluce vyvolaná dvěma megatrendy – udržitelností a digitalizací – nemá v obalovém průmyslu obdoby. V důsledku tohoto tlaku nyní pozorujeme enormní zájem o komercializaci obalových inovací. Inovované výrobky musí být nejen udržitelnější, ale také levnější, takže výrobci obalů zařazují do svého portfolia nové materiály. Prezentace představí nové materiálové trendy ve flexibilních, skleněných, kovových, papírových a plastových obalech. Diskutovat se bude také o nejnovějších výrobních technologiích a fenoménu zvaném smart packaging.

Ladislav Hurdálek

Nástrahy i přínosy automatizace skupinového balení do kartonu

Trend stále více směřuje k požadavkům na regálové, či „display-ready“, balení. Zároveň je ve výrobě nutností zvyšovat efektivitu a snižovat náklady i environmentální dopad. Na společném projektu společností HÜGLI a M.A.S. Automation vás seznámíme s tím, jaké výhody automatizace balení přináší, jak společně úspěšně realizovat náročný projekt, jaké nástrahy můžete cestou potkat a jaké benefity a úspory automatizace přinesla.

Pavel Coufal, Hügli Food
Michael Ondraschek, M.A.S. Automation

Plechovky – obaly současnosti pro malé i velké zákazníky

Plechovky ovládly nápojový trh, protože jsou komfortní, udržitelné, a s příchodem nových hráčů na trh, také dostupné. Dosud byly plechovky zajímavé zejména pro velké výrobce, kteří objednávají obrovské objemy. V této prezentaci si poslechněte, jak společnost CanPack Česká republika investovala do svých výrobních zařízení v závodě ve Stříbře a vyvinula nový koncept zákaznického servisu, aby byla schopna dodávat plechovky zákazníkům všech velikostí. Vyslechněte si zkušenosti dvou pivovarů, středně velkého Pivovaru Svijany a minipivovaru Vinohradský Pivovar, a podívejte se, jak balí své pivo do nejmodernějších plechovek téměř bez omezení.

Jitka Froydová, Vinohradský Pivovar
Michal Matys, Pivovar Svijany
Attila Szabó, Canpack

Panelová diskuze: Dotýkat zakázáno, automatizovat povoleno

V mnoha galeriích není zakázáno sahat na umělecká díla, jejich autoři s tím počítají a návštěvníci získávají vizuální i hmatový zážitek. Obalový průmysl jde opačným směrem, na balený výrobek se zkrátka „nemaká“. Výrobní a obalové linky to v mnoha případech vůbec neumožňují, což souvisí nejen s hygienickými požadavky, ale především skutečností, že výroba, balení a logistika směřují k větší míře automatizace a robotizace.

V panelové diskuzi odpolední technologické sekce vystoupí zástupci dvou společností, které dodávají automatizovaná řešení, a dva výrobci baleného zboží, kteří vsadili na automatizaci. Bude se diskutovat o tom, zda má lidská ruka ještě co dělat v balicím procesu, jaké jsou aktuální možnosti a implementační zdatnost dodavatelů ve vztahu k požadavkům klientů, kde vzít finance na náročné investice, kolik lze díky pokročilé technice a technologiím ušetřit, zda je automatizace opravdu prostředkem pro zrychlení balení a predikovatelnost výkonu nebo jak se dívat na rentabilitu a návratnost investic do balení.

Matěj Gala, Plzeňský Prazdroj
Pavel Hrdina, Europasta
Michael Ondraschek, M.A.S. Automation
Paweł Juras, Balluff
15:40 – 16:00

Odpolední přestávka na kávu

16:00 – 18:15

Sekce udržitelnost

Budoucnost udržitelnosti: přehled, reporting, verifikace a dodržování legislativy

Naskočit do vlaku udržitelnosti je dnes pro firmy absolutní nutností. Společnosti však musí poznat budoucí podobu udržitelnosti a začlenit do obchodních strategií čtyři aspekty:

  1. přehled, což znamená rozumět dopadu vlastní činnosti na životní prostředí;
  2. reporting, tedy schopnost informovat ostatní o úrovni své udržitelnosti;
  3. verifikace, což předpokládá poskytování konkrétních důkazů o tom, že naše snažení má reálné výsledky;
  4. compliance, tedy dodržování legislativy.

Úvodní prezentace sekce Udržitelnost nejprve představí nové předpisy ESG přicházející z Bruselu. Přednášející ukáže, jak tato legislativa ovlivní obalový průmysl a co bude znamenat pro výrobce a uživatele obalových řešení i spotřebitele. Bude také prezentován nový online nástroj pro hodnocení ekologických aspektů obalů, nazvaný Envisketch, který porovnává různé obaly a obalové materiály a nabízí uživateli ty nejekologičtější možnosti pro konkrétní obalové aplikace.

Vladimír Kočí, VŠCHT Praha
Jan Kulhánek, VŠCHT Praha

Ekodizajn na obzore – ako mu rozumieť a ako sa pripraviť

Nové pravidlá a zmeny v nariadeniach pripravovanej európskej legislatívy v oblasti ekodizajnu zasiahnu všetky výrobky bez rozdielu – či už sú vyrábané v EU alebo dovážané z tretích krajín. Návrh Európskej komisie vo forme nariadenia rieši napríklad jednoduchú opraviteľnosť výrobkov, ich väčšiu odolnosť, menšiu spotrebu energií na výrobu a používanie recyklovaných materiálov. Cieľom je znížiť negatívne vplyvy životného cyklu výrobkov na životné prostredie, posilnenie ponuky udržateľných výrobkov a dopytu po nich, dosiahnutie cieľa udržateľnej výroby. Pokiaľ ide o obaly, všetky obaly uvedené na trh EÚ majú byť opätovne použiteľné alebo recyklovateľné. Čo musia urobiť výrobcovia a distribútori baleného tovaru, nehovoriac o ich dodávateľoch, aby boli v súlade s týmito nariadeniami? Aké sú niektoré príklady obalov, ktoré už boli prispôsobené a uvedené do súladu?

Hana Nováková, ENVI – PAK

Jaké jsou postoje zákazníků k obalům, jejich recyklovatelnosti i litteringu

Příspěvek se zaměřuje především na vyhodnocení deklarovaného chování dotazovaného vzorku obyvatel Česka při nákupu výrobků denní spotřeby v obalech. Prezentace přináší informace o vybraných formách nákupního rozhodování a o postojových akcentech zákazníků. Pozornost je věnována rovněž recyklovatelnosti obalů a tomu, jak respondenti vnímají důležitost této charakteristiky. Samostatná část prezentace se zaměřuje na littering. Kromě identifikace společenských skupin, jejichž zástupci se nejvíce dopouštějí pohazování odpadků, se pozornost soustřeďuje také na účinnost vybraných opatření zacílených na minimalizaci tohoto jevu.

Jiří Remr, Markent

Greenwashing zakázán – Čtyři udržitelná obalová řešení

Trh je zaplaven obaly, které hlásají, že jsou ekologické, ale jde skutečně o nejlepší obalová řešení z hlediska udržitelnosti? Jaké projekty v poslední době pomohly snížit dopad obalů na životní prostředí? V rámci sekce Udržitelnost na 10. kongresu OBALKO rádi představíme čtyři opravdu udržitelná obalová řešení. Na pomoc jsme si přizvali profesora Vladimíra Kočího, vedoucího Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jednoho z předních odborníků na studie LCA, jež se snaží odhalit/spočítat skutečné dopady daného řešení na životní prostředí. Profesor Kočí bude projekty nejen schvalovat před jejich zařazením do programu konference, ale sám bude sekci moderovat a poskytne svůj pohled na projekty prostřednictvím diskuze s přednášejícími.

1. Lenka Nejedlová z Unileveru bude prezentovat systém znovupoužitelné lahve s pumpičkou ze 100% PCR spolu s doplňovacím sáčkem pro značku Dove, které za poslední rok ušetřil 5,2 tun obalového materiálu.


2. Martin Krystián (Olma) a Ivo Benda (Greiner Packaging) představí nový kelímek pro výrobek Olma Pierot vyrobený tvarováním s úsporou PP a snížením uhlíkové stopy.


3. Jiří Klíma ze společnosti Avery Dennison a Ewa Mlynarczyk z firmy Gold Drop poukážou na novou službu AD Circular, která se zabývá sběrem a následným využitím nosných podložek od samolepících etiket.


4. Michaela Bernatová (Nestlé Česko), Martin Němec a Jan Karlík (oba DS Smith Packaging) povědí o přínosech cirkulárního designu displejů nejen pro přírodu, ale taky pro podnikání.

Ewa Mlynarczyk, Gold Drop
Michaela Bernatová, Nestlé Česko
Martin Němec, DS Smith Packaging
Jan Karlík, DS Smith Packaging
Jiří Klíma, Avery Dennison
Lenka Nejedlová, Unilever ČR
Vladimír Kočí, VŠCHT Praha
Martin Krystián, Olma
Ivo Benda, greiner packaging Slušovice
18:15 ‒ 23:00

Večerní program

Galavečer Obal roku

Slavnostní vyhlášení oceněných exponátů a předání trofejí a certifikátů. V hlavní části Galavečera budou odtajněni a vyhlášeni i držitelé zlaté, stříbrné a bronzové ceny předsedkyně poroty.

Obal roku je jediná certifikovaná obalová soutěž určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na trhu objevují.

Obalový Business Mixer

Ideální kombinace obchodu a zábavy

Po celodenní konferenci je pro účastníky připraven již tradiční Obalový Business Mixer. Jedná se o VIP setkání obalových odborníků v příjemné neformální atmosféře večera se speciálním programem. Jeho hlavním cílem je networking mezi obalovými profesionály, kteří se této významné společenské události pravidelní účastní, a uživateli obalových řešení. Nad sklenkou vína můžete tak pokračovat v diskuzích anebo započít diskuze nové.

Letos Obalový Business Mixer proběhne v restauraci přímo vedle místa konání kongresu. Začínáme hned po skončení galavečera Obalu roku v 20:00.

10:00 – 14:00

Balení v akci

10:00 – 14:00

Trasa severozápad

Exkurze do závodu Greiner packaging v Louce u Litvínova

Závod Greiner packaging s.r.o., který sídlí v Louce u Litvínova, byl založen v roce 2003 a je součástí společnosti Greiner packaging GmbH Rakousko, spadající pod mezinárodní holding Greiner AG. Závod se specializuje na výrobu plastových kelímků s označením K1, které dodává svým zákazníkům v neutrální formě (bílé, transparentní), nebo v potištěné formě, které slouží výhradně pro mléčné produkty. Plastové kelímky jsou vyráběny pomocí dvou technologií výroby – tvarování (inline) a potisk (dekorace kelímků). Celý proces je certifikovaný ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, včetně normy na potravinové obaly BRC/IoP. Závod je nadále moderně rozvíjen v rámci automatizovaných systémů, kdy interní transport zajištují autonomní vozíky AGV a ve výrobních procesech jsou nedílnou součástí i robotické linky. Jelikož se holding Greiner AG aktivně zaměřuje na Circular Economy, je i náš závod aktivní v této problematice a veškeré procesy jsou postupně nastavovány v rámci tohoto trendu.

Pokud máte zájem o exkurzi, napište nám na adresu: lucie.fischerova@atoz.cz.

Miroslava Břicháčová, Greiner packaging

Návštěva testovací pyrolýzní jednotky v Chemparku Záluží u Litvínova

Závod společnosti ORLEN Unipetrol RPA, která sídlí v Záluží u Litvínova, je jediným místem v České republice, kde probíhá výroba primárních polymerů na etylénové jednotce. Díky tomu se tento závod postupně stává hotspotem pro aktivity v oblasti tzv. chemické recyklace, která dokáže odpadní plastové obaly (nejen ty) přeměnit na kapaliny (např. pomocí různých technologií termického rozkladu), které mohou sloužit jako suroviny právě pro etylénovou jednotku za účelem výroby recyklovaných polymerů kvality totožné s tzv. panenskými polymery.

Je proto logické, že se společnost ORLEN Unipetrol RPA dlouhodobě zabývá výzkumem a vývojem v této oblasti a testovací pyrolýzní jednotka, kterou v rámci exkurze společně navštívíme, představuje jeden za základních pilířů toho výzkumu. Budete se moci seznámit nejen s tím, jak může taková jednotka vypadat, ale i s tím, jak může integrace odpadních plastů do surovinového portfolia chemického průmyslu přispět k rozvoji principů cirkulární ekonomiky v kontextu České republiky.

Pokud máte zájem o exkurzi, napište nám na adresu: lucie.fischerova@atoz.cz.

Robert Suchopa, ORLEN Unipetrol
10:00 – 12:00

Trasa jihozápad

Zájezd do závodu společnosti CANPACK ve Stříbře

Plechovky se staly skokanem pandemie. Především pivovary se musely během několika dnů přeorientovat ze sudů právě na tento obalový formát. V rámci Balení v akci se vydáme do závodu CANPACK ve Stříbře u Tachova, kde tento přerod zakusili právě v čase, kdy spouštěli novou továrnu za 100 milionů eur. Ta je schopna produkovat až miliardu kusů nápojových plechovek ročně. V závodu se seznámíme s celým procesem výroby nápojové plechovky od návozu hliníkových svitků, přes vyražení základu plechovky, vytvarování jejího těla, začištění, vnitřní lakování, vnější dekoraci, kontrolu až po paletizaci a zaskladnění. Největším zákazníkem CANPACKu je Plzeňský Prazdroj, který zásobuje v režimu just-in-time.

Pokud máte zájem o exkurzi, napište nám na adresu: lucie.fischerova@atoz.cz.

Attila Szabó, Canpack
10:00 – 12:00

Trasa severovýchod

Návštěva pivovaru Svijany

Pivovar Svijany patří mezi středně velké pivovary, které si zakládají na tom, že na trh dodávají nepasterizované pivo. Ve Svijanech stáčejí alkoholická i nealkoholická piva do rozmanité škály obalů určených pro retail i segment HoReCa. V roce 2018 firma zprovoznila novou automatickou linku na plnění plechovek. V posledních letech společnost inovovala balení multipacků, jak bylo popsáno v prezentaci na loňském kongresu OBALKO. Exkurze v Pivovaru Svijany povede dlouholetá zaměstnankyně pivovaru Michaela Laube, která vás provede celým provozem pivovaru včetně ochutnávky z tradičního měděného korbelu. V technické části stáčíren a obalů vás provede mistr stáčíren František Kněbort.

Pokud máte zájem o exkurzi, napište nám na adresu: lucie.fischerova@atoz.cz.

Ochutnávku exkurze najdete zde:

Na návštěvě ve společnosti Pivovar Svijany

František Kněbort, Pivovar Svijany