uvádí...
9. obalový kongres OBALKO, 14.–15. 10. 2021

Program

Aktuální témata, inspirativní prezentace, TOP řečníci...
SPOLEČNÝ PROGRAM
14. 10. 2021
SEKCE MARKETING & DESIGN
14. 10. 2021
SEKCE TECHNOLOGIE & TRANSPORT
14. 10. 2021
SEKCE UDRŽITELNOST
14. 10. 2021
DRUHÝ DEN
15. 10. 2021
8:00 – 9:00

Registrace

9:00 – 12:30

Dopolední program

Úvodní slovo kongresu

Ivo Benda, greiner packaging Slušovice
Jeffrey Osterroth, ATOZ
Martin Hejl, THIMM pack’n’display

Tajná dimenze obalu

Jako profesionálové v packagingu neustále vyvíjíme ideální obaly pro naše výrobky. Snažíme se zajistit, aby pokrývaly všechny různé dimenze a funkce. Ale jak často myslíme na tajnou dimenzi obalu? Totiž vlastní osobní obal. Jaký je klíč k získání a udržení klientů? Jaké jsou základní principy etikety, které pomáhají při obchodních jednáních? Jak můžeme se zákazníky budovat vztahy typu win-win, které povedou k dlouhodobé spolupráci? Proč ztrácíme klienty, které jsme tak tvrdě získávali? Naše osobní balení – jak se prezentujeme vůči ostatním – má zásadní vliv na úspěch v podnikání. A kdo by nám poradil lépe, jak vylepšit osobní balení, než samotný mistr etikety Ladislav Špaček?

Ladislav Špaček

Hledání obalové rovnováhy při jízdě na vlně udržitelnosti

Vlna udržitelnosti se valí obalovým průmyslem. Spotřebitelé, maloobchodníci a výrobci značkového zboží, stejně jako zákonodárci a investoři, tlačí udržitelnost vpřed závratnou rychlostí. I když musíme uzavírat smyčky a snižovat stopu CO2, je nutné, abychom neztratili ze zřetele základní funkce obalů. Navzdory aktivitám v oblasti udržitelnosti zůstává ochrana produktů a podpora spotřebitele při jeho rozhodování o nákupu funkcemi, o kterých nelze smlouvat. Kdo sleduje pouze dynamiku trhu, selže. Potřebujeme nezávislé strategie a musíme znovu vytvářet struktury, procesy a produkty. O tom, jak najít správnou obalovou rovnováhu v této bouřlivé době, bude hovořit bývalý předseda představenstva německého obalového institutu, přední obalový poradce a jeden z největší obalových odborníků na světě, Thomas Reiner.

Thomas Reiner, Berndt+Partner Group
11:00 – 11:30

Dopolední přestávka na kávu

Panelová diskuze: Tři dimenze obalu

Jaký je správný obal? Jednoduše 3D. Ano, má šířku, hloubku a výšku. Ale tři základní dimenze obalu tvoří také ochrana, marketing a cirkularita. Tedy spotřebitelský obal musí hlavně chránit produkt, dobře jej prodávat a současně být perfektně recyklovatelný. Tři dimenze obalu jsou hlavním tématem nejenom 9. ročníku kongresu OBALKO, ale i tradiční panelové diskuze, tedy zlatého hřebu dopoledního programu.

Poslechněte si názory profesionálů na to, jak jejich společnosti interně vyvažují odlišné požadavky na balení. Zjistěte, jak různá oddělení výrobních firem spolupracují při správném balancování mezi udržitelností, marketingem a konstrukcí. Poznejte více vztahy mezi hráči na trhu – dodavateli obalů, výrobci a distributory baleného zboží a maloobchodníky. A především sledujte, zda společně dokážou odkrýt cestu k obalu, který je zkrátka 3D.

Jannis Samaras, Kofola Československo
Jana Stránská, Ryor
Martin Jahoda, Emco
Ivo Benda, greiner packaging Slušovice
Martin Hejl, THIMM pack’n’display
12:30 – 14:00

Oběd & BizPACK

14:00 – 18:15

Odpolední workshopy

Sekce marketing & design

Sekce Marketing & design je věnována obalům (Packaging) jako pátému P v marketingovém mixu vedle hlavních čtyř parametrů: Product (výrobek), Price (cena), Place (místo) a Promotion (propagace). Díky aktuálním případovým studiím zjistíme, jak obal může pomoci zvýšit prodeje.

Sekce technologie & transport

Sekce Technologie & transport se věnuje tématům, jako jsou robotizace a automatizace balení, přepravám balení, identifikaci a značení obalů.

15:40 – 16:00

Odpolední přestávka na kávu

Sekce udržitelnost

Sekce udržitelnost je zaměřena na koncepci oběhového hospodářství, chytrý design, který je optimální pro recyklaci, začlení recyklovaných materiálů do nových obalů a minimalizaci negativních dopadů obalů na životní prostředí.

18:30 – 20:00

Galavečer Obal roku

20:00 – 23:00

Obalový business mixer

Obalová revoluce v FMCG

Obaly mají svou funkci v ochraně potravin, nesou si svou důležitou obchodně-marketingovou roli jako „vývěsní“ informační štít a zároveň lákadlo obsahu. Stále důležitějším aspektem je však úsilí o co největší udržitelnost potravinových obalů, aby měly co nejmenší negativní dopad na životní prostředí. A právě kompletní transformaci svého obalového sortimentu je aktuálně velkou výzvou společnosti Danone, která intenzivně pracuje na dosažení 100% recyklovatelnosti a znovuvyužitelnosti svých obalů do roku 2025. Jak globální potravinářská společnost řeší obalovou revoluci ve svých závodech, v rámci ekodesignu jogurtových kelímků a dalších svých výrobků? Jak cirkularitu obalů komunikuje vůči spotřebitelům? A pomůže informační potřeby obalu vyřešit rozšířená realita? Vyslechněte si exkluzivní prezentaci od Gabriely Kobesové, která působí na pozici R&I director CEN ve společnosti Danone.

Gabriela Kobesová, Danone

Connected packaging – výstřelek nebo budoucnost?

Každý den čelí značky mnoha výzvám: jak umožnit zákazníkům aktivní zapojení, jak zvýšit věrnost značce anebo jak shromažďovat data o zákaznících. V tom všem může pomoci connected packaging neboli integrace technologií do obalového designu produktů. V exkluzivní prezentaci Jenny Stanley, zakladatelka a generální ředitelka společnosti Appetite Creative, představí výhody connected packagingu, jako jsou přidaná hodnota reklamních kampaní, zlepšení zapojení a věrnosti zákazníků nebo podpora třídění a recyklace. Na případových studiích od řady klientů velkých značek (Tetra Pak, Coca-Cola a PepsiCo) ukáže praktické způsoby použití connected packagingu. V neposlední řadě se dozvíte, jak connected packaging může přinést zapojení spotřebitelů i data, která značkám umožňují lépe rozhodovat o produktech a plánovat efektivnější marketingové kampaně.

Jenny Stanley, Appetite Creative

Digitální obal sluší, funguje a prodává

Obal prodává – to málokdo zpochybní. Ale jak to vlastně dělá? Aby byl moderní, musí se vyvíjet s dobou a přizpůsobovat se aktuálním požadavkům trhu, logistiky i zákazníka. S tím mu skvěle pomáhají digitální technologie. A jak to funguje v praxi? V exkluzivní případové studii se dozvíte, proč výrobce tak tradičního produktu jako Becherovka využívá nejmodernější digitální technologie. Na konkrétním příkladu vám Radi Uzunov ze společnosti Jan Becher Pernod Ricard a Petr Kaczor z THIMM pack’n‘display ukážou, jaké výhody přinášejí moderní digitální obaly. Tajemství Becherovky vám nejspíš během přednášky neprozradí, ale příběh jejího moderního obalu se dozvíte do detailu.

Radi Uzunov, Jan Becher Pernod Ricard
Petr Kaczor, THIMM Pack’n‘display

POS/POP po covidu: Hledání správného směru

Retail se během pandemie zásadně změnil. Na straně jedné musely značky začít nacházet i jiné způsoby distribuce svých produktů a služeb. Na straně druhé sami zákazníci definovali a potvrdili nové paradigma retailu, kde si jednotlivé prodejní kanály nekonkurují, ale jsou vzájemně propojeny. Jak se tato situace dotkla POS/POP materiálů a kampaní? Jaké změny udělali zadavatelé v oblasti in-store marketingové komunikace? Máme se připravit na omezení in-store marketingu? Toto všechno a trochu více se dozvíte z pohledu zadavatelů a také zástupce agentury. POS/POP komunikace v místě prodeje je komplexní a komplikované odvětví, jež pandemie ještě ztížila. Jsme ale na rozcestí a měli bychom vyrazit správným směrem.

Petr Šimek, POPAI
Andrea Vozníková, POPAI

Pozor! Nalakováno nazeleno

Dnešní svět charakterizuje boom udržitelného chování. Drtivá většina firem tento trend aplikuje do svého podnikání a pak o tom informuje svoje stakeholdery i širokou veřejnost. Někdy se však ukáže, že zvolená forma a obsah komunikace nejsou úplně vhodné a relevantní. Podívejme, co je tzv. greenwashing a jak se ho firmy – často nevědomky – dopouštějí. Kromě vysvětlení pojmu a jeho vzniku upozorníme na praktické projevy i možnosti, jak se greenwashingu vyvarovat.

Petra Koudelková, Fakulta sociálních věd UK

Etiketa hodná produktu

Rodinná slovenská tiskárna Litograf věří, že primární funkcí obalu je reprezentace výrobku. Díky spolupráci se společností Konica Minolta vyvinula jednoduchý systém zaměřený na klienta pro výrobu etiket pro produkty svých zákazníků. Na kongresu OBALKO budou zástupci obou společností, Jaroslav Vidra z Litografu společně s Petrem Laukem a Tomášem Kuglerem z firmy Konica Minolta, diskutovat o tom, jak vytvářejí grafický návrh na míru zákazníkovi, jak optimalizují výrobní proces a jak jim moderní technologie pomáhají odlišit výrobky jejich zákazníků od všech ostatních.

Jaroslav Vidra, Litograf
Peter Lauko, Konica Minolta
Tomáš Kugler, Konica Minolta

Prípadová štúdia: Automatizácia grafických dát na spracovanie etikiet

Pred dvanástimi rokmi sa slovenský výrobca etikiet Purgina rozhodol, že potrebuje automatizovať spracovanie dát. Aj keď sa to v tom čase na tamojšom trhu mohlo zdať zbytočné, spoločnosť sa inšpirovala podobnými spoločnosťami v zahraničí. Na základe dlhodobej spolupráce a vzájomnej dôvery vstúpila Purgina do spolupráce s dodávateľom technológie M & P, pričom vybrala riešenia spoločnosti Esko, ktorú M & P na Slovensku dlhé roky zastupuje.

Dnes je systém živý a funkčný a ľudia v Purgine si nevedia bez neho viesť spoločnosť. Aké konkrétne opatrenia boli prijaté? Aký vplyv mal nový systém na pracovné toky? Ako ťažili zákazníci Purginy z nového systému? A aké sú plány do budúcna? Na tieto a ďalšie otázky odpovie jedinečná, interaktívna prípadová štúdia zástupcov zákazníka aj dodávateľa technológie, exkluzívne na kongrese OBALKO.

Dana Kilárska, Purgina
Anton Puškár, M&P

Panelová diskuze: Nevšední všednosti paletového trhu

Palety byly vždy jedním z hlavních obalových i logistických témat. Zájem o tuto oblast katapultovala pandemie, která značně narušila dodavatelské řetězce. A tak se k chybějícímu a drahému dřevu přidala nedostupnost spojovacího materiálu. Ceny dřevěných palet, které tvoří 90 % trhu, vylétly vzhůru a společně s tím zdražily i plastové, kovové nebo lepenkové palety. Firmy se tedy ptají, kdy se růst cen zastaví. Pro panelisty ale máme více otázek:

  • Jak nový ekonomický normál po pandemii podpoří nebo utlumí zájem o paletový pooling?
  • Zvýší se sazby nájmu palet?
  • Jak optimalizovat vlastní paletové hospodářství?
  • Zvrátí digitální platformy sdílení a výměny palet tržní status quo?
  • Vyplatí se palety opravovat?
  • Pro jaké aplikace jsou vhodné různé typy materiálů a velikostí palet?
  • Kdy budou palety elektronicky komunikovat v rámci řetězce nebo se samotným přepravovaným zbožím?
  • A jaké paletové inovace jsou na obzoru?

Panelová diskuze: Svět se mění a obaly s ním

Zástupci firem, které jsou na trhu už od minulého století, budou diskutovat o obalech a jejich vývoji v nedávné historii v návaznosti na vliv obalů na životní prostředí. Jak a proč se měnily obaly a jejich funkce? Jak by měl vypadat optimální obal? Kdy začali zákazníci požadovat obaly příznivé životnímu prostředí?

Panelovou diskuzi povede Petr Šikýř (provozní ředitel EKO-KOM)

Udržitelné řešení pro pivní multipacky

Smršťovací fólie coby obal na plechovky si už zasloužila důstojného nástupce. Něco inovativního, z obnovitelných zdrojů a bez plastů. Plně papírový obal TopClip začal jako první v České republice používat řemeslný minipivovar Clock z Potštejna a do svého portfolia ho zařadil také pivovar Svijany. V této exkluzivní dvojí případové studii si vyslechněte všechny podrobnosti o implementaci tohoto nového inovativního obalu od zástupců obou pivovarů a od dodavatele, společnosti Smurfit Kappa.

Michal Matys, Pivovar Svijany
Jiří Andrš, Pivovar Clock
Jan Kaprhál, Smurfit Kappa

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek: Aké bude na Slovensku od januára 2022?

Zatiaľ čo mnoho európskych krajín, vrátane Českej republiky, zaostáva v implementácii systému zálohovanie PET fliaš a plechoviek, Slovensko agresívne napreduje v implementácii svojho systému do januára 2022. Ako bude zálohovanie nápojových obalov vyzerať v praxi? Ako bude fungovať a kto ho bude financovať? Aké sú povinnosti rôznych subjektov spolupracujúcich v zálohovom systéme ‒ výrobcov nápojov, výrobcov nápojových obalov a maloobchodníkov? Aké sú ciele systému, najmä pokiaľ ide o vplyv na životné prostredie? A čo sa robí pre vzdelávanie spotrebiteľov? Získajte informácie o pokroku pri vytváraní systému vrátenia vkladov na Slovensku priamo od osoby, ktorá vedie iniciatívu, Lucia Morvai od Správcu zálohového systému, exkluzívne na kongrese OBALKO.

Lucia Morvai, Správca zálohového systému

Udržitelnost je o hledání cest

Jaký nápojový obal je k přírodě nejšetrnější? Společnost Kofola ČeskoSlovensko si dlouhodobě klade otázku, jak vyrábět své produkty co nejohleduplněji k přírodě, ale přitom zajistit stálou kvalitu nápojů a zachovat komfort pro spotřebitele. Poté, co posílila ve svém portfoliu v podstatě bezobalové čepované nápoje, které jsou distribuované v opakovaně využitelných nerezových sudech, začala své minerální vody balit do 100% recyklovaného PETu (rPET). A letos přichází s další novinkou – v rámci projektu Cirkulka chce i v maloobchodu prodávat oblíbené nápoje ve vratném skle. Proč se rozhodla právě pro tento krok? Na jakých dalších obalových inovacích pracuje? A jaká další témata jsou pro Kofolu klíčová v celkové strategii udržitelnosti? O tom se rozpovídá náčelník Kofoly, Jannis Samaras.

Jannis Samaras, Kofola Československo
9:00 – 12:00

Balení v akci