uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Program

Aktuální témata, inspirativní prezentace, TOP řečníci...

Kliknutím na záložky zobrazíte různé části programu. Pokud to nefunguje, je to proto, že jste nepovolil(a) všechny soubory cookie. Klikněte prosím na ikonu v levé dolní části obrazovky a povolte všechny soubory cookie.

1. KONGRESOVÝ DEN
13. 10. 2022
2. KONGRESOVÝ DEN
14. 10. 2022
8:00 – 9:00

Registrace

9:00 – 12:30

Společný dopolední program

Úvodní slovo kongresu

Ivo Benda, greiner packaging Slušovice
Martin Hejl, THIMM pack’n’display
Jeffrey Osterroth, ATOZ Group

Úvodní přednášky: Čtyři hrozby, čtyři experti, čtyři pohledy

Obalový průmysl se ještě pořádně nestačil oklepat z koronavirové krize (a není přitom jasné, zda jsme opravdu na konci), a okamžitě byl vystaven novým hrozbám: 1) rostoucí ceny energií; 2) nedostupnost personálu na všech pozicích a související tlak na růst mezd; 3) nedostatek a vysoké ceny materiálů včetně recyklátů, 4) klesající kupní síla spotřebitelů. Pro důkladné zorientování v těchto klíčových oblastech zveme čtyři odborníky, kteří budou sdílet své expertní názory:

  1. O vývoji energetického trhu bude mluvit Josef Kotrba, který je chairman společnosti Deloitte pro Českou republiku a seniorní partner oddělení poradenských služeb. V letech 2010–2016 byl řídící partner Deloitte ČR. Nyní se zabývá konzultacemi velkých projektů v elektroenergetice, především v oblasti optimalizace výroby a spotřeby, transformace, obnovitelných zdrojů a distribuce.
  2. Současnost a budoucnost lidských zdrojů osvětlí Jaroslava Rezlerová, která více než dvě dekády vede společnost ManpowerGroup s obratem čtyři miliardy korun. Je zakládající členkou a prezidentkou Asociace poskytovatelů personálních služeb. Od roku 2018 působí také v představenstvu Americké obchodní komory.
  3. Dalším potvrzeným řečníkem je zástupce společnosti Smithers, která se už téměř 100 let zaměřuje na poskytování dat z různých oblastí. Celosvětově platí za významný zdroj dat, analýz a prognóz budoucího vývoje v mnoha odvětvích včetně obalového průmyslu. A to nikoliv pouze v agregované podobě statistických výstupů, ale především přesných rozborů jednotlivých obalových typů a materiálů, trendů a legislativy.
  4. Ekonomických témat se zhostí přední ekonom. Ústřední otázky jsou jasné už delší dobu – dlouho nepoznaná výše inflace, spotřebitelské chování během možné recese nebo krize, koupěschopnost obyvatelstva ve vztahu k maloobchodním tržbám a prodeji baleného zboží, dopady ekonomické reality na zaměstnanost a investice firem do pokročilých obalových řešení.
Josef Kotrba, Deloitte Česká republika
Jaroslava Rezlerová, ManpowerGroup
Řečník 2
Řečník 1
10:50 – 11:30

Dopolední přestávka na kávu

Panelová diskuze: Současné hrozby, budoucí příležitosti?

Dopolední panelová diskuze bývá jedním z vrcholů programu kongresu OBALKO. Ani v říjnu tomu nebude jinak. Letošní panel naváže na úvodní blok přednášek a diskutující se více zaměří na aktuální i budoucí hrozby českého a slovenského obalového trhu. Soustředí se nejen na problémy, ale také na možná východiska a řešení. A to z pohledu lidských zdrojů, spotřeby energií, nákupu vstupních surovin, konsolidace dodavatelských řetězců i očekávaného vývoje v národní a evropské ekonomice se souvisejícími dopady na koupěschopnost obyvatelstva. V panelu promluví zástupci dodavatelů obalových řešení i představitelé významných výrobních společností, které balí velké množství zboží, a proto jsou dotčené potenciálními hrozbami pro obalový trh jako celek.

Ivo Benda, greiner packaging Slušovice
Martin Hejl, THIMM pack’n’display
Řečník 4
Řečník 3
Řečník 2
Řečník 1
12:30 – 14:00

Oběd & BizPACK

14:00 – 15:40

Sekce design & inovace

14:00 – 15:40

Sekce technologie & materiály

Panelová diskuze: Dotýkat zakázáno, automatizovat povoleno

V mnoha galeriích není zakázáno sahat na umělecká díla, jejich autoři s tím počítají a návštěvníci získávají vizuální i hmatový zážitek. Obalový průmysl jde opačným směrem, na balený výrobek se zkrátka „nemaká“. Výrobní a obalové linky to v mnoha případech vůbec neumožňují, což souvisí nejen s hygienickými požadavky, ale především skutečností, že výroba, balení a logistika směřují k větší míře automatizace a robotizace.

V panelové diskuzi odpolední technologické sekce vystoupí zástupci dvou společností, které dodávají automatizovaná řešení, a dva výrobci baleného zboží, kteří vsadili na automatizaci. Bude se diskutovat o tom, zda má lidská ruka ještě co dělat v balicím procesu, jaké jsou aktuální možnosti a implementační zdatnost dodavatelů ve vztahu k požadavkům klientů, kde vzít finance na náročné investice, kolik lze díky pokročilé technice a technologiím ušetřit, zda je automatizace opravdu prostředkem pro zrychlení balení a predikovatelnost výkonu nebo jak se dívat na rentabilitu a návratnost investic do balení.

15:40 – 16:00

Odpolední přestávka na kávu

16:00 – 18:15

Sekce udržitelnost

Budoucnost udržitelnosti: přehled, reporting, verifikace a dodržování legislativy

Naskočit do vlaku udržitelnosti je dnes pro firmy absolutní nutností. Společnosti však musí poznat budoucí podobu udržitelnosti a začlenit do obchodních strategií čtyři aspekty:

  1. přehled, což znamená rozumět dopadu vlastní činnosti na životní prostředí;
  2. reporting, tedy schopnost informovat ostatní o úrovni své udržitelnosti;
  3. verifikace, což předpokládá poskytování konkrétních důkazů o tom, že naše snažení má reálné výsledky;
  4. compliance, tedy dodržování legislativy.

Úvodní prezentace sekce Udržitelnost nejprve představí nové předpisy ESG přicházející z Bruselu. Přednášející ukáže, jak tato legislativa ovlivní obalový průmysl a co bude znamenat pro výrobce a uživatele obalových řešení i spotřebitele. Bude také prezentován nový online nástroj pro hodnocení ekologických aspektů obalů, nazvaný Envisketch, který porovnává různé obaly a obalové materiály a nabízí uživateli ty nejekologičtější možnosti pro konkrétní obalové aplikace.

Vladimír Kočí, VŠCHT Praha
Jan Kulhánek, VŠCHT Praha

Greenwashing zakázán – Tři příklady udržitelných obalových řešení

Trh je zaplaven obaly, které hlásají, že jsou ekologické, ale jde skutečně o nejlepší obalová řešení z hlediska udržitelnosti? Jaké projekty v poslední době pomohly snížit dopad obalů na životní prostředí? V rámci sekce Udržitelnost na 10. kongresu OBALKO rádi představíme tři opravdu udržitelná obalová řešení. Na pomoc jsme si přizvali profesora Vladimíra Kočího, vedoucího Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jednoho z předních odborníků na studie LCA, jež se snaží odhalit/spočítat skutečné dopady daného řešení na životní prostředí. Profesor Kočí bude projekty nejen schvalovat před jejich zařazením do programu konference, ale sám bude sekci moderovat a poskytne svůj pohled na projekty prostřednictvím diskuze s přednášejícími.

Vladimír Kočí, VŠCHT Praha
18:15 ‒ 23:00

Večerní program

Galavečer Obal roku

Slavnostní vyhlášení oceněných exponátů a předání trofejí a certifikátů. V hlavní části Galavečera budou odtajněni a vyhlášeni i držitelé zlaté, stříbrné a bronzové ceny předsedkyně poroty.

Obal roku je jediná certifikovaná obalová soutěž určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na  trhu objevují.

Obalový Business Mixer

Ideální kombinace obchodu a zábavy

Po celodenní konferenci je pro účastníky připraven již tradiční Obalový Business Mixer. Jedná se o VIP setkání obalových odborníků v příjemné neformální atmosféře večera se speciálním programem. Jeho hlavním cílem je networking mezi obalovými profesionály, kteří se této významné společenské události pravidelní účastní, a uživateli obalových řešení. Nad sklenkou vína můžete tak pokračovat v diskuzích anebo započít diskuze nové.

Letos Obalový Business Mixer proběhne v restauraci přímo vedle místa konání kongresu. Začínáme hned po skončení galavečera Obalu roku v 20:00.

9:00 – 12:00

Balení v akci