uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Jak fyzikální úprava vody šetří energie a náklady v obalovém průmyslu

Jak fyzikální úprava vody šetří energie a náklady v obalovém průmyslu

Víte, že změna množství a struktury vodíkových můstků má velký vliv na strukturu vody, přičemž tyto změny příznivě ovlivňují hydraulické soustavy tím, že zvyšují jejich výkon, účinnost a energetickou efektivnost? A víte, že těchto fyzikálních, resp. chemických souvislostí lze využít v obalovém průmyslu? Technologie Hippotron totiž simuluje působení slunce na kapaliny tak, jak se to děje v přírodě. Proudící voda je vystavena působení elektromagnetického vlnění a impulzů v neionizačním pásmu ze sondy Hippotronu, při kterém dochází ke změnám v nadmolekulové struktuře vody a ovlivňování množství a uspořádání vodíkových můstků. V praxi to znamená, že se touto cestou snižují náklady na ohřev a ochlazování, zabrání se tvorbě vodního kamene a není nutné dodávat do zařízení chemická aditiva (např. dispergátory, antiskalanty, biocidy). Přijďte si poslechnout případovou studii, jaké přínosy přinesla instalace tohoto zařízení v parní kotelně společnosti Evertis Ibérica, předního výrobce potravinových fólií.