uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Proč zvyšovat obsah recyklovaných kovů v plechovkách

Proč zvyšovat obsah recyklovaných kovů v plechovkách

Jedním z nových požadavků EU, které tvoří součást obalového tsunami, je nárůst podílu recyklovaných a recyklovatelných materiálů v obalech. K tomu již v mnoha oblastech dochází. V této případové studii Martiny Vajskebrové, manažerky výrobních materiálů a obalů Plzeňského Prazdroje, a Attily Szaba, generálního ředitele výrobce plechovek CANPACK, se podíváme na to, které kroky již byly podniknuty ke zvýšení obsahu recyklovaných materiálů v plechovkách (v současné době činí u některých značek 75 %) a jaké jsou perspektivy do budoucna. Přednášející budou diskutovat o současných i budoucích překážkách při zapojování recyklovaných materiálů, přínosech pro životní prostředí i ekonomických aspektech, které firmy vedou k oběhovému hospodářství. Podíváme se také na další možnosti inovací v dynamické oblasti kovových obalů pro pivní produkty.