uvádí...
8. obalový kongres OBALKO, 27.–28. 1. 2021

Obalko 4

13.-14. 10. 2016

Partneři 4. ročníku kongresu OBALKO