uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

BizPACK

17. října při pauze na oběd

PROČ se zúčastnit?

Cílem programu BizPACK je zprostředkovat schůzky mezi partnery a účastníky kongresu OBALKO. Vyslechněte si v krátkosti a bez závazků nabídku předních firem obalového průmyslu. Jedno setkání bude trvat 10 minut, pokud vás nabídka zaujme, máte možnost domluvit si schůzku individuální.

KDO se může zúčastnit?

Ze strany nabídky produktů se sekce BizPACK může zúčastnit jen firma, která je partnerem kongresu. Na druhé straně jednacího stolku však může být kdokoliv, kdo má zájem dozvědět se zcela nezávazně o nabízeném produktu více. Tedy i vy!

JAK se zúčastnit?

Získejte možnost zúčastnit se setkání v rámci sekce BizPACK tím, že v kontaktu s organizátorem akce uvedete, s kým se z nabídky partnerských společností chcete potkat, zorganizujeme pro vás časový plán. V den kongresu (19. října) se dostavte alespoň 5 minut před prvním plánovaným setkáním do místa vyznačeného jako sekce BizPACK. Nemusíte se přitom obávat, že zmeškáte přednášku – BizPACK se odehraje během dostatečně dlouhé přestávky na oběd.