BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20231012T043058Z DESCRIPTION:Přijďte se inspirovat na již 12. ročník českého a sloven ského obalového kongresu OBALKO!\n \nObalový kongres OBALKO\, který se konal poprvé v roce 2013\, je největším setkáním profesionálů v o blasti obalů v České republice a na Slovensku. Cílem kongresu je posky tnout platformu pro diskuzi o klíčových otázkách ovlivňujících trh s obaly a zároveň inspirovat odborníky v oblasti obalů na to\, jak zd okonalit procesy balení a balení a poskytnout dostatek příležitostí k novým obchodním kontaktům.\n \nPřipravujeme nejenom inspirativní ko nferenční program i bohatý doprovodný program\, jako jsou již tradič ní speed-datingová setkání BizPACK\, ceremonii soutěže Obal roku\, O balový Business Mixer nebo exkurze Balení v akci.\n \nZajistěte si prav idelné informace o přípravách kongresového programu:\n1. registrujte se k odběru kongresového newsletteru na www.atozregistrace.cz/obalko \n2. sledujte nás na sociálních sít ích Svět balení: www.linkedin.com/showcase/svetbaleni/ \n3. navštivte pravidelně weby www.obalko .cz a www.svetbaleni.cz \n4. čtěte časopis Svět balení: www.svetbaleni.cz/odber-casopisu/ \n \nA hlavně se nezapomeňte re gistrovat na webu kongresu: https://obalko.cz/registrace/ \n \nTěšíme se na viděnou v říjnu 2024 na obalové u dálosti roku!\n \nV případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!\n \nT erézia Radková\nproject manager\nobalko@atozgroup.cz \n+420 733 521 575\nwww.obalko.cz \n \n-- ---------------------\n \nCome and be inspired at the 12th annual Czech an d Slovak packaging congress OBALKO!\n \nFirst held in 2013\, the OBALKO pa ckaging congress is the largest gathering of packaging professionals in th e Czech Republic and Slovakia. The goal of the congress is to provide a pl atform for discussing the key issues affecting the packaging market while inspiring packaging professionals on how to improve their packaging and pa ckaging processes and giving ample opportunity to make new business contac ts. \n \nWe are preparing not only an inspiring conference program but als o a rich accompanying program\, such as the traditional BizPACK speed-dati ng meetings\, the Obal roku ceremony\, the Packaging Business Mixer or Pac kaging in Action excursions.\n \nGet regular information about the prepara tions of the congress program:\n1. sign up for the congress newsletter at www.atozregistrace.cz/obalko \n2. fo llow us on the social media profiles of Svět balení: www.linkedin.com/sh owcase/svetbaleni/ \n3. reg ularly visit the websites www.obalko.cz and www.sv etbaleni.cz \n4. read the magazine Svět balen í: www.svetbaleni.cz/odber-casopisu/ \n \nAnd most importantly\, don't forget to register on the congres s website: https://obalko.cz/registrace/ \ n \nWe look forward to seeing you in October 2024 at the packaging event o f the year!\n \nIf you have any questions\, do not hesitate to contact us! \n \nTerézia Radková\nproject manager\nobalko@atozgroup.cz \n+420 733 521 575\nwww.obalko.cz \ n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20241017T230000 DTSTAMP:20231012T043058Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20241017T080000 LAST-MODIFIED:20231012T043058Z LOCATION:Aquapalace Hotel Prague (Prazska 137\, 25101 Čestlice Středoč eský) PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Kongres OBALKO 12 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000005DDC63D5FCD901000000000000000 0100000009B5B05776825ED45B89DCAEECCF3EC49 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n

Přijďte se inspirova t na již 12. ročník českého a slovenského obalového kongresu OBALKO !

 \;

Obalový kongres OBALKO\, který se konal poprvé v roce 2013\ , je největším setkáním profesionálů v oblasti obalů v České rep ublice a na Slovensku. Cílem kongresu je poskytnout platformu pro diskuzi o klíčových otázkách ovlivňujících trh s obaly a zároveň inspirovat odborníky v oblasti obalů na to\, jak zdok onalit procesy balení a balení a poskytnout dostatek příležitostí k novým obchodním kontaktům.

&nb sp\;

Připravujeme nejenom inspirativní ko nferenční program i bohatý doprovodný program\, jako jsou již tradič ní speed-datingová setkání BizPACK\, ceremonii soutěže Obal roku\, Obalový Business Mixer nebo exkurze Balení v akci.

 \;

Zajistěte si pravidelné in formace o přípravách kongresového programu:

1. registrujte se k odběru kongresového newsletteru na www.atozregistrace.cz/obalko

2. sledujte nás na sociálních sí tích Svět balení: www.linkedin.com/showcase/svetbaleni/

3. navštivte pravidelně weby www.ob alko.cz a www.svetbaleni.cz

4. čtěte časopis Svět balení: www.svetbaleni.cz/odber-casop isu/

 \;

A hlavně se nezapomeňte registrovat na webu kon gresu: https://obalko.cz/re gistrace/

 \;

Těšíme se na viděnou v říjnu 2024 na obalov é události roku!

 \;< /p>

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!

 \;

Terézia Radková

project manager

obalko@atozgroup.cz

+420 733 521 575

www.obalko.cz

 \;

-----------------------

 \;

Come and be inspired at the 12th annual Czech and Slovak packaging congress OBALKO!

 \;

< p style='margin:0cm'>Firs t held in 2013\, the OBALKO packaging congress is the largest gathering of packaging professionals in the Czech Republic and Slovakia. The goal of t he congress is to provide a platform for discussing the key issues affecti ng the packaging market while inspiring packaging professionals on how to improve their packaging and packaging processes and giving ample opportuni ty to make new business contacts.

 \;

We are preparing not only an inspiring conference program but also a rich accompanying program\, such as the traditional Biz PACK speed-dating meetings\, the Obal roku ceremony\, the Packaging Business Mixer or Pack aging in Action excursions.

 \;

Get regular information about the preparations of the congress progra m:

1. sign up for the congress newsletter at www.atozregistrace.cz/obalko

2. fol low us on the social media profiles of Svět balení: www.l inkedin.com/showcase/svetbaleni/

3. regularly visit the websites www.obalko.cz and www.svetbaleni.cz

4. read the magazine Svět balení: www.svetbaleni .cz/odber-casopisu/

 \;

And most importantly\, don't forget to register on the congress websit e: https://obalko.cz/registrace/

< p style='margin:0cm'> \;

We look forward to seeing you in O ctober 2024 at the packaging event of the year!

&nb sp\;

If you have any questions\, do not hesitate to contact u s!

 \;

Terézia Radková

project manager

obalko@atozgroup.cz

+420 733 521 575

www.obalko.cz

 \;

< /body> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR