uvádí...
8. obalový kongres OBALKO, 27.–28. 1. 2021

Obalko 5

19.-20. 10. 2017

Partneři 5. ročníku kongresu OBALKO