uvádí...
9. obalový kongres OBALKO, 14.–15. 10. 2021

Obalko 5

19.-20. 10. 2017

Partneři 5. ročníku kongresu OBALKO