uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Obalko 5

19.-20. 10. 2017

Partneři 5. ročníku kongresu OBALKO