uvádí...
8. obalový kongres OBALKO, 27.–28. 1. 2021

Obalko 6

18.–19. 10. 2018

Partneři 6. ročníku kongresu OBALKO