uvádí...
9. obalový kongres OBALKO, 14.–15. 10. 2021

Obalko 6

18.–19. 10. 2018

Partneři 6. ročníku kongresu OBALKO