uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Obalko 6

18.–19. 10. 2018

Partneři 6. ročníku kongresu OBALKO