uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Krok k udržitelnosti v balení masa

19. 10. 2023
14:45 – 15:00

Krok k udržitelnosti v balení masa

Vizionářství může mít různé podoby. Ve společnosti Maso Uzeniny Polička se projevilo adopcí typu obalu, který se zpravidla používá pro jiné produktové kategorie. Flow pack byl aplikován pro balení mletého masa. Inovativnost a sledování trendů je patrné i z toho pohledu, že flow pack v masném průmyslu se v posledních letech velmi rozšířil v německých obchodních řetězcích. Německý trh přitom velmi hledí na udržitelnost obalů. Zkušenost ukazuje, že oproti původnímu typu balení (vaničky) se ušetří až 70 % plastu. To přispívá k nižší materiálové a energetické náročnosti, obal je také vhodnější pro manipulaci v rámci skupinového balení, což přispívá k lepšímu využití logistických a dopravních kapacit. Současně díky ochranné atmosféře má všechny předpoklady pro zachování trvanlivosti a čerstvosti produktu. Bonusem jsou možnosti plné recyklovatelnosti, využití stávajících typů balicích linek a potisku flexotiskem, hlubotiskem či „digitálem“.