uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Panelová diskuze: Zůstane po obalovém tsunami v průmyslu kámen na kameni?

Panelová diskuze: Zůstane po obalovém tsunami v průmyslu kámen na kameni?

Dopolední panel nabídne vhled do současného stavu a budoucnosti obalového průmyslu. U jednoho stolu zasednou zástupci obchodníků, výrobců obalů, státní správy, profesních organizací či organizací EPR, aby diskutovali o aktuálních výzvách. Jaká nařízení míří z Evropské unie do ČR a na Slovensko? Jsou nastavené cíle realistické z pohledu institucionálního, technologického, ekonomického i společenského a politického? Jak do transformace obalového průmyslu zapojit širokou veřejnost? Jak se očekávání regulátorů promítnou do budoucí podoby obalového trhu? Jak se změní vztah mezi průmyslem, uživateli obalových řešení a spotřebiteli? Dokážou se české, slovenské a evropské obalové společnosti vyrovnat s náporem technologických změn a inovací? Předefinuje nová legislativa vztah spotřebitelů k obalům – z hlediska spotřeby, udržitelnosti, marketingu i zážitku z produktu? Kolik bude „obalové tsunami“ stát a kdo to zaplatí?

Moderátorem panelové diskuze bude Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisu Svět balení.