uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Exkurze do SAKO Brno: Ukázka první plně automatické třídicí linky v České republice

20. 10. 2023
9:30 – 12:00
Brno-Židenice

Exkurze do SAKO Brno: Ukázka první plně automatické třídicí linky v České republice

SAKO Brno je jedna z největších odpadových a svozových společností v České republice. Poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství i energetiky pro obce, obchodní společnosti, živnostníky a občany. Zajišťuje svoz směsného komunálního i separovaného odpadu, provozuje automatickou třídicí linku v České republice a disponuje moderním vozovým parkem, vyhovujícím požadavkům na ekonomický provoz a minimální hlučnost. Pro město Brno zajišťuje veškeré činnosti spojené s provozem systému sběru i svozu komunálního a separovaného odpadu včetně obsluhy sběrných středisek odpadů. SAKO Brno vlastní jedno ze čtyř zařízení na energetické využívání odpadu v ČR. Díky tomu je schopné z odpadu vyrábět energii. Každoročně tak dodá do sítě přibližně 60 tisíc MWh elektrické energie a 1 mil. GJ tepla. SAKO Brno patří dlouhodobě mezi nejstabilnější firmy v jihomoravském regionu, zaměstnává téměř 500 lidí, rozdělených do divizí Svoz, Správa a ZEVO. Je akciovou společností, jejímž stoprocentním vlastníkem je město Brno.

V SAKO Brno byla v březnu letošního roku spuštěna nová linka na třídění odpadu. Nespoléhá se na lidské oko, ale na automatiku a senzory. Linka za 330 korun zvládne za hodinu roztřídit až 4,5 tuny plastu, papíru a kovu podle druhu i barvy. Nové zařízení si poradí i s odpadem uloženým v pytlích, který roztrhne tak, aby k třídění postupoval už volně položený. Softwarový program následně rozpozná plasty podle tvaru, složení, a dokonce i barev. Balistické separátory rozdělí odpad na 2D části (sáčky, fólie) a 3D objekty (kelímky, vaničky, konzervy). Součástí technologie je magnetický separátor železných kovů a indukční separátor pro sběr neželezných kovů, díky čemuž bude linka efektivně oddělovat také kovové obaly, jako jsou například plechovky od nápojů, konzervy či hliníková víčka. Výkonný lis s kapacitou 6 tun za hodinu slisuje roztříděný plast a papír do balíků určených k dalšímu zpracování. Součástí linky je i drtič polystyrenu.

Zúčastněte se této komplexní exkurze a dozvíte se, jak se pomocí nejmodernějších třídicích technologií nakládá s odpady včetně obalů, které vyrábíme a prodáváme.

Časový harmonogram:

 • 9.30–10.00: příjezd do Enviromentálního střediska SAKO Brno, Jedovnická 2
 • 10.00–10.10: přivítání členem vedení společnosti, stručné představení SAKO Brno
 • 10.15: odjezd areálem SAKO Brno kolem největšího sběrného střediska na Moravě do areálu automatické třídicí linky na Jedovnické 4 (cca 700 metrů)
 • 10.20–10.50: prohlídka dotřiďovací linky
 • 10.55: odjezd pro zájemce zpět do areálu Jedovnické 2 na prohlídku ZEVO SAKO Brno
 • 11.00–11.45: prohlídka ZEVO
 • 11.45–12.00: káva v Enviromentálním centru, případné dotazy k problematice, konec akce

Další podrobnosti o exkurzi:

 • Maximální kapacita: 40 osob
 • Čas exkurze: od 9.30 do 12.00
 • Místo setkání: https://maps.app.goo.gl/WRwhUcNKWkL7Xrdd7
 • Parkování před hlavní budovou na adrese Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno-Židenice