uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Inovace a best practices na obalovém trhu

19. 10. 2023
13:45 – 17:00

Inovace a best practices na obalovém trhu

Inovace jsou klíčem k úspěšnému zvládnutí tsunami, které se řítí na český a slovenský obalový trh. Musíme najít způsoby, jak zlepšit obaly a související procesy, abychom naplnili obrovská očekávání nejen regulačních orgánů, ale i klientů a spotřebitelů. Jako přípravu na tuto zásadní výzvu jsme shromáždili dvanáct úspěšných inovací a případových studií, které byly otestovány „ohněm“ českého a slovenského obalového trhu. Projekty uvedou profesionální moderátoři a oproti předchozím ročníkům se nebudou konat v samostatných sekcích, ale ve společném odpoledním konferenčním bloku. Cílem je, aby tyto prezentace inspirovaly účastníky kongresu ke zlepšení jejich vlastních balicích strategií a řešení, díky čemuž sjedou obalovou tsunami vlnu bez úhony až ke břehu.