uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Panelová diskuze: Skutečnost a sny obalového průmyslu

Panelová diskuze: Skutečnost a sny obalového průmyslu

V závěru konference OBALKO upřeme pozornost na budoucí vývoj. Co bude ovlivňovat obalovou branži? Jaké typy B2C i B2B obalů se budou více a více uplatňovat? Převáží idea vratného balení i v segmentech trhu, kde je nyní minoritní? Jaké lze očekávat technologické inovace? Stanou se obaly pevnou součástí oběhové ekonomiky? Najdeme pro obaly nové materiály a jaké to budou? Přežije obalový trh nápor nových nařízení a směrnic? Dokážeme využít moderní technologie včetně AI, abychom obor posunuli dále? Otevřeme mladým lidem cestu k packagingu? Naučí se obalový trh komunikovat s širokou veřejností o udržitelnosti a přesvědčí ji, že obal je pozitivní součást výrobku? Jaké zajímavé nápady bychom měli okopírovat z jiných oborů a odvětví a vnést do packagingu?