uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Eliška Fojtů, Greiner Packaging Slušovice

technická podpora prodeje

Eliška Fojtů, Greiner Packaging Slušovice

technická podpora prodeje
linkedin-icon

Eliška Fojtů vystudovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor finanční kontrola. Ve společnosti Greiner Packaging Slušovice začala už jako brigádník při škole, od léta 2022 už nastoupila na plný úvazek na obchodní oddělení. Napřímo zastřešuje několik zákazníků na česko-slovenském trhu, o zahraniční zákazníky se stará prostřednictvím prodejních kanceláří, kterým poskytuje veškerou obchodní podporu, včetně cenových kalkulací – z toho také název pozice „technická podpora prodeje“. Mimo svou běžnou pracovní náplň je aktuálně zapojena i do několika inovačních projektů v rámci skupiny Greiner, mimo jiné v oblastech digitální spotřebitelské zkušenosti a znovupoužitelné obaly.