uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Attila Szabó, Canpack

generální ředitel

Attila Szabó, Canpack

generální ředitel
linkedin-icon

Zájezd do závodu společnosti CANPACK ve Stříbře

10:00 – 12:00
Forstova 1596, 349 01 Stříbro

Plechovky – obaly současnosti pro malé i velké zákazníky

14:40 – 15:00
Konferenční sál Barbados