uvádí...
9. obalový kongres OBALKO, 14.–15. 10. 2021

Attila Szabó, Canpack

Generální ředitel

Attila Szabó, Canpack

Generální ředitel