uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Attila Szabó, Canpack

Generální ředitel

Attila Szabó, Canpack

Generální ředitel