uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Hana Nováková, ENVI – PAK

predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka

Hana Nováková, ENVI – PAK

predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka
linkedin-icon

Mgr. Hana Nováková, LL.M., MBA je predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK. Študovala právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave a manažment na The Open University Business School vo Veľkej Británii. Pracovala vo viacerých nadnárodných spoločnostiach na rôznych odborných pozíciách, kde bola zároveň členom vrcholového manažmentu. V roku 2003, ako zástupca jedného zo zakladateľov, stála pri zrode spoločnosti ENVI – PAK, ktorá sa v roku 2004 stala prvou oprávnenou organizáciou v Slovenskej republike. Od roku 2005 zastáva pozíciu generálnej riaditeľky ENVI – PAK a v roku 2007 sa stala predsedníčkou predstavenstva tejto spoločnosti. Je aktívnym členom rôznych asociácií. V oblasti odpadov sú to medzinárodné asociácie EXPRA a PRO-EUROPE, ktoré združujú väčšinu európskych organizácií zaoberajúcich sa zabezpečením povinností výrobcov vyplývajúcich z obalovej a odpadovej smernice EU.