uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Obaly pro Schneider Electric: Znovupoužitelné a udržitelné

Obaly pro Schneider Electric: Znovupoužitelné a udržitelné

DS Smith navrhl pro Schneider Electric inovativní obal, který je nejen rychlý a snadný na sestavení, ale také udržitelný. Set obalů s jednotnými rozměry, ale rozdílnou výškou a víkem, které pasuje na oba rozměry, umožňuje opětovnou kompletaci a minimalizuje spotřebu materiálu. Obaly se jednoduše nasazují na sebe a víko se přidává až na konec, což zjednodušuje manipulaci s balíčky. V tabulce na vnějšku obalu se zapisuje, v kolika případech byl už obal zaslán, maximálně to lze až na dvacet cest. Správný postup pro skládání je vyjádřen piktogramy. Vícecestnost minimalizuje odpad a obal je vyroben z recyklovatelného papíru, což přispívá ke snižování zátěže na životní prostředí. Pevný a stabilní obal z ER vlny je vhodný pro přepravu všech druhů zboží.