uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023

Jiří Rak, Smurfit Kappa

key account manager

Jiří Rak, Smurfit Kappa

key account manager

Jiří Rak vystudoval Lesnickou a dřevařskou fakultu, obor Zpracování dřeva na České zemědělské univerzitě v Praze. V rámci studia strávil půl roku na stáži na Växjö Universitet ve Švédsku. Pracoval jako produktový manažer a obchodník v českých i zahraničních společnostech zabývajících se zpracováním dřeva a stavebnictvím. V roce 2013 posílil obchodní team ve Smurfit Kappa, kde se aktivně podílí na mnoha úspěšných projektech.