uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Miroslav Danek, Boson Distribution SE

technický riaditeľ

Miroslav Danek, Boson Distribution SE

technický riaditeľ

Miroslav Danek je strojný inžinier so špecializáciou na tepelné a jadrové stroje a zariadenia. Má viac ako 30 rokov skúseností v technologickom sektore, okrem iného ako projektový manažér v Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu – SAMRS (SlovakAid). Miroslav rozšíril svoje aktivity o aplikovaný výskum v oblasti zariadení na úpravu vody a energetickej efektívnosti v rôznych priemyselných odvetviach. Podieľal sa na viacerých významných projektoch v oblasti výstavby čistiarne odpadových vôd a prvej etapy kanalizačnej siete pre mesto Kovačica a zlepšenia zásobovania pitnou vodou v okrese Negotin – výmena časti azbestocementového potrubia, výstavba novej studne, úprava pitnej vody. Od roku 2017 pracuje v spoločnosti Boson Distribution SE ako technický riaditeľ so zameraním na aplikovaný výskum zariadení na úpravu vody a energetickú účinnosť.