uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Marie Tichá, MT Konzult

odbornice na LCA

Marie Tichá, MT Konzult

odbornice na LCA

Ing. Marie Tichá se zabývá posuzováním dopadů životního cyklu (LCA). První zkušenosti s touto metodou získala v roce 1993 na Univerzitě v Severní Karolíně a Research Triangle, USA. Zpracovala desítky studií LCA, včetně metodických příruček pro MŽP, MŠMT a soukromý sektor. K jejím odbornostem patří rovněž EPD (environmentální prohlášení o produktu) a posuzování eko-efektivity podle normy ISO 14045. Spolupracuje s řadou univerzit (ČVUT, ČZU, UJEP) při řešení výzkumných úkolů se zaměřením na LCA. Zastupuje ÚNMZ při mezinárodních jednáních ISO/TC 207/SC 5 (LCA). Vyučuje LCA na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.