uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Lucia Morvai, Správca zálohového systému

riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu

Lucia Morvai, Správca zálohového systému

riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu
linkedin-icon

V rámci Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd už 13 rokov zastupuje Lucia Morvai spoločné záujmy domácich aj zahraničných výrobcov, najmä v oblasti zvyšovania povedomia o dynamickom odvetví nápojov, jeho aktivitách, zodpovednom podnikaní, riešeniach v oblasti udržateľnosti obalov a podpory prechodu na cirkulárnu ekonomiku. Projekt zavedenia zálohového systému začal pod jej vedením na pôde združení zastupujúcich výrobcov nápojov a minerálnych vôd, vytvorením spoluprác s kľúčovými aktérmi, ako sú výrobcovia nápojov, piva a zástupcovia obchodu. Svoje doterajšie skúsenosti preniesla do novej neziskovej organizácie ‒ Správca zálohového systému, ktorá bola poverená Ministerstvom životného prostredia, aby vytvorila, financovala a koordinovala zálohový systém v SR.