uvádí...
9. obalový kongres OBALKO, 14.–15. 10. 2021

Jaroslav Vidra, Litograf

CEO

Jaroslav Vidra, Litograf

CEO
linkedin-icon

Jaroslav Vidra je spoluzakladateľ rodinnej firmy Litograf, zameranej na tlač etikiet s pridanou hodnotou. Pracuje na pozícii konateľa firmy a zároveň riadi jej obchodné oddelenie.

Etiketa hodná produktu

14:00 – 14:20
Konferenční sál Barbados