uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Jaroslav Tymich, Asociace českého papírenského průmyslu

prezident

Jaroslav Tymich, Asociace českého papírenského průmyslu

prezident

Jaroslav Tymich pracuje od roku 1980 v papírenském průmyslu pro papírnu ve Štětí (nyní Mondi Štětí). V roce 1997 přešel do oblasti zajišťování druhotné suroviny – papíru pro recyklaci ve společnosti EURO WASTE, kde je dodnes. Společnost nakupuje a prodává papír pro recyklaci ve střední Evropě, zejména v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Německu a v Rakousku. V této oblasti zastupuje od roku 1998 papírenský průmysl České republiky (Asociace českého papírenského průmyslu) v recyklačním výboru CEPI (Konfederace evropského papírenského průmyslu) a ve výboru druhotných surovin CEPI ContainerBoard. Od roku 2017 je prezidentem ACPP a členem představenstva CEPI.