uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Vlado Volek, SYBA

Ředitel Obalového institutu SYBA

Vlado Volek, SYBA

Ředitel Obalového institutu SYBA

Ing. Vlado Volek absolvoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT. Od roku 1999 řídí Obalovou asociaci Syba. Od roku 2007 je ředitelem Obalového institutu SYBA. V letech 1999 – 2006 byl šéfredaktorem časopisu Svět balení, nyní je šéfredaktorem on-line newsletru CS Packaging News. Od roku 2001 je členem organizace obalových novinářů International Packaging Press Organisation (IPPO). Je členem technicko-normalizační komisí TNK 78 – Obaly a TNK-115 – Kontejnery, výměnné nástavby a palety, které působí při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Účastní se práce v pracovních skupinách připravujících evropské technické normy (EN) a normy ISO. Jako reprezentant Syby zastupuje zájmy českého obalového průmyslu v European Packaging Institutes Consortium (EPIC), Fédération Européenne des Fabricants de Palettes et Emballages en Bois (FEFPEB) a ve World Packaging Organisation (WPO).