BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20221011T204732Z DESCRIPTION:Přijďte se inspirovat na již 11. ročník českého a sloven ského obalového kongresu OBALKO!\n \nObalový kongres OBALKO\, který se konal poprvé v roce 2013\, je největším setkáním profesionálů v o blasti obalů v České republice a na Slovensku. Cílem kongresu je posky tnout platformu pro diskuzi o klíčových otázkách ovlivňujících trh s obaly a zároveň inspirovat odborníky v oblasti obalů na to\, jak zd okonalit procesy balení a balení a poskytnout dostatek příležitostí k novým obchodním kontaktům.\n \nPřipravujeme nejenom inspirativní ko nferenční program i bohatý doprovodný program\, jako jsou již tradič ní speed-datingová setkání BizPACK\, ceremonii soutěže Obal roku\, O balový Business Mixer nebo exkurze Balení v akci.\n \nZajistěte si prav idelné informace o přípravách kongresového programu:\n1. registrujte se k odběru kongresového newsletteru na www.atozregistrace.cz/obalko \n2. sledujte nás na sociálních sít ích Svět balení: www.linkedin.com/showcase/svetbaleni/ \n3. navštivte pravidelně weby www.obalko .cz a www.svetbaleni.cz \n4. čtěte časopis Svět balení: www.svetbaleni.cz/odber-casopisu/ \n \nOznačte v události na Link edInu\, že se zúčastníte\, a dejte vědět svým kontaktům a sledovat elům\, že Vás mohou potkat na kongresu OBALKO 11:\nhttps://www.linkedin .com/events/obalko116985701932237545474/\n \nA hlavně se nezapomeňte reg istrovat na webu kongresu: https://obalko.cz/registrace/ \n \nTěšíme se na viděnou v říjnu 2023 na obalové ud álosti roku!\n \nV případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!\n \nTe rézia Radková\nproject manager\nobalko@atozgroup.cz \n+420 733 521 575\nwww.obalko.cz \n \n--- --------------------\n \nCome and be inspired at the 11th annual Czech and Slovak packaging congress OBALKO!\n \nFirst held in 2013\, the OBALKO pac kaging congress is the largest gathering of packaging professionals in the Czech Republic and Slovakia. The goal of the congress is to provide a pla tform for discussing the key issues affecting the packaging market while i nspiring packaging professionals on how to improve their packaging and pac kaging processes and giving ample opportunity to make new business contact s. \n \nWe are preparing not only an inspiring conference program but also a rich accompanying program\, such as the traditional BizPACK speed-datin g meetings\, the Obal roku ceremony\, the Packaging Business Mixer or Pack aging in Action excursions.\n \nGet regular information about the preparat ions of the congress program:\n1. sign up for the congress newsletter at w ww.atozregistrace.cz/obalko \n2. fol low us on the social media profiles of Svět balení: www.linkedin.com/sho wcase/svetbaleni/ \n3. regu larly visit the websites www.obalko.cz and www.sve tbaleni.cz \n4. read the magazine Svět balení : www.svetbaleni.cz/odber-casopisu/ \n \nMark in the LinkedIn event that you will attend and let your con tacts and followers know that they can meet you at OBALKO 11:\nhttps://www .linkedin.com/events/obalko116985701932237545474/\n \nAnd most importantly \, don't forget to register on the congress website: https://obalko.cz/reg istrace/ \n \nWe look forward to seeing yo u in October 2023 at the packaging event of the year!\n \nIf you have any questions\, do not hesitate to contact us!\n \nTerézia Radková\nproject manager\nobalko@atozgroup.cz \n+420 733 521 5 75\nwww.obalko.cz \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20231019T230000 DTSTAMP:20221011T204732Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20231019T080000 LAST-MODIFIED:20221011T204732Z LOCATION:Aquapalace Hotel Prague\, Pražská 137\, 251 01 Čestlice PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Kongres OBALKO 11 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030408515ABDDD801000000000000000 0100000006FC01D2B2C2926428A17B15008AA1D29 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: