uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023
Martin Kincl, Alimpex Food

Ladislav Hurdálek

Ladislav Hurdálek se ve světě obalů pohybuje 20 let. Touha měnit zaběhnuté, praktické zkušenosti z výroby, znalost obalových technologií a materiálové vědy (materials science) ho...
Read More

Jiří Remr, Markent

Jiří Remr absolvoval postgraduální studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Ve své odborné činnosti se specializuje na provádění a koordinaci projektů společenskovědního...
Read More

Jake Weighell, Smithers

Jake Weighell je analytikem společnosti Smithers, celosvětové autority v oblasti dodavatelských řetězců obalového, papírenského a tiskového průmyslu, který prostřednictvím svých zpráv o trhu a konzultací...
Read More