uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Tomáš Hejkal, Stock

Ředitel marketingu

Tomáš Hejkal, Stock

Ředitel marketingu

Tomáš přišel do společnosti Stock Plzeň-Božkov v roce 2014 z odvětví nealkoholických nápojů. Před svým vstupem do FMCG sektoru, získal Tomáš rozsáhlé zkušenosti z marketingu telekomunikací jak spotřebitelům, tak firemním zákazníkům. Tomáš vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a získal titul MBA na chicagské DePaul University.