uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Robert Suchopa, Unipetrol

Výzkumný a vývojový pracovník - manažer projektů

Robert Suchopa, Unipetrol

Výzkumný a vývojový pracovník - manažer projektů

Jako manažer výzkumných a vývojových projektů pro technologie chemické recyklace je zodpovědný za koordinaci výzkumně-vývojových aktivit v této oblasti. Jeho působnost leží napříč dvěma vzájemně se doplňujícími aktivitami – jak v oblasti samotného výzkumu a vývoje, kde zaujímá vedoucí roli v rámci rozsáhlého výzkumně vývojového projektu, který si dává za cíl vyvinout kompletní technologický řetězec chemické recyklace odpadních plastů prostřednictvím pyrolýzy, počínaje odpadními plasty a konče recyklovanými produkty, tak i v oblasti komerční spolupráce se subjekty, jež tento typ technologie provozují. Kombinace vzdělání pro oblast zpracování ropy a následné výroby paliv a petrochemikálií (titul Ing. na VŠCHT Praha) se zkušenostmi s vedením vývojových projektů v automotive sektoru mu dává všechny potřebné předpoklady, aby v rolích, které zastává, uspěl a pomohl tak technologii chemické recyklace se v podmínkách trhu v ČR šířeji uplatnit.