uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Richard Bystřický, Repetebox

CEO Repetebox

Richard Bystřický, Repetebox

CEO Repetebox

Lukáš Baudyš vystudoval Sociální geografii a regionální rozvoj na Masarykově univerzitě v Brně. Dále se zabýval projektovým managementem pro Evropské fondy. Od roku 2014 působil v rozvoji a vývoji inovací na poli transportu. Dalším polem působnosti byl green project management. Od roku 2018 působí Lukáš Baudyš jako CEO ve společnosti Repetebox.