uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Petr Bažil, Ministerstvo životního prostředí

Ministerský rada

Petr Bažil, Ministerstvo životního prostředí

Ministerský rada

Petr Bažil vystudoval ČZU, obor odpady a jejich využití. Po studiích, tedy od roku 2014, nastoupil na MŽP v odboru odpadů, oddělení zpětného odběru. Na starosti má agendu vztahující se k zákonu o obalech.