uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Petr Bažil, Ministerstvo životního prostředí

Ministerský rada

Petr Bažil, Ministerstvo životního prostředí

Ministerský rada

Petr Bažil vystudoval ČZU, obor odpady a jejich využití. Po studiích, tedy od roku 2014, nastoupil na MŽP v odboru odpadů, oddělení zpětného odběru. Na starosti má agendu vztahující se k zákonu o obalech.