uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Petr Baudyš, Penny Market

vedoucí oddělení kvality

Petr Baudyš, Penny Market

vedoucí oddělení kvality

Petr Baudyš je vedoucím oddělení kvality v Penny Market od roku 2013. V oboru pracuje desítky let. Vystudoval analytickou a fyzikální chemii na Univerzitě Pardubice. Od 90. let do roku 2001 pracoval na České zemědělské a potravinářské inspekci. Šest let byl zástupcem České republiky v mezinárodní komisi pro označování potravin a dvanáct let vedl oddělení obchodně právní v řetězci Tesco. V současné době má na starost procesy v rámci kvality v celém řetězci Penny v České republice a zároveň koordinuje všechny projekty související s udržitelností. Pochází z Hlinska, jeho koníčky jsou tenis, golf, lyžování, četba a dobré víno.