uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Paweł Juras, Balluff

sales & business development manager

Paweł Juras, Balluff

sales & business development manager
linkedin-icon

Paweł Juras je absolventem Technické univerzity v Krakově s titulem Master of Science v oboru automatizace a robotiky. Svou profesní kariéru zahájil v roce 2005 ve společnosti Balluff, kde je v současnosti manažerem prodeje a rozvoje obchodu odpovědným za oblasti obalů, potravin a nápojů v regionu EMEA. Od roku 2021 je navíc předsedou správní rady nadace Future Industry Incubator Foundation. Zajímá se o trendy, fascinuje ho nové technologie a podílí se na budování ekosystému založeného na trendech, očekáváních zákazníků a nových technologiích. Již několik let aktivně propaguje myšlenku Průmyslu 4.0 a přínosy automatizace / digitalizace výrobních procesů pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků. V poslední době se také zaměřuje na způsoby, jak sladit zavádění ekologických strategií podniků s implementací nejnovějších technologií.