uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Pavla Cihlářová, GS1 Czech Republic

ředitelka

Pavla Cihlářová, GS1 Czech Republic

ředitelka
linkedin-icon

Pavla Cihlářová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomické informace a kontrola. Po jejím absolvování pracovala 10 let jako matematik analytik a IT specialista ve společnosti PORS Praha. Na počátku 90. let byla jedním z prvních odborníků, kteří měli v rámci česko-německé spolupráce možnost získat teoretické i praktické zkušenosti s elektronickou výměnou dat (EDI). Tyto znalosti později uplatnila na pozici manažerky pro EDI komunikaci ve sdružení EAN Česká republika, kam nastoupila v roce 1995. Sdružení EAN Česká republika se později přejmenovalo na GS1 Czech Republic a Pavla Cihlářová je od roku 2006 jeho ředitelkou. Pod jejím vedením se GS1 Czech Republic stalo významnou organizací, která se podílí na rozvoji standardizace, automatické identifikace a datové komunikace na českém trhu a je důvěryhodným partnerem pro téměř 9000 lokálních uživatelů Systému GS1. Pavla Cihlářová je členkou výkonné rady GS1 in Europe. Na lokální i globální úrovni spolupracuje s řadou expertních skupin, které se zabývají standardní identifikací. Je členkou představenstva SOCR ČR.