uvádí...
18. – 19. října 2018 | Aquapalace Hotel Prague

Pavel Hrdina

generální ředitel, EUROPASTA SE

Pavel Hrdina

generální ředitel, EUROPASTA SE

Český investor (původně finanční), který vstoupil v roce 2000 jako akcionář do společnosti Bratři Zátkové, a.s. prostřednictvím nově založené společnosti Europasta B.V. Od roku 2003 je i v pozici předsedy představenstva a generálního ředitele Europasta SE odpovědný za strategické i operativní řízení společnosti.