uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Ondřej Oliva, SUEZ CZ

manažer speciální projektů

Ondřej Oliva, SUEZ CZ

manažer speciální projektů

Ondřej Oliva pochází z Pardubic. Po celou svou profesní dráhu se věnuje oboru recyklace a zpracování plastů.  Po dokončení studia na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v roce 2004 zahájil kariéru ve společnosti Transform Lázně Bohdaneč, která patří mezi největší zpracovatele a producenty finálních výrobků ze směsných plastových obalů z komunálního plastového odpadu.  Zodpovídal zde za kvalitu a nákup vstupní suroviny, která sloužila jako zdroj pro další zpracování a výrobu. Současně zastával pozici manažera kvality a podílel se také na rozvojových projektech zaměřených na zvýšení zpracovatelské a výrobní kapacity. Tyto zkušenosti mu umožnily nastoupit v roce 2014 do společnosti SUEZ CZ, kde pracuje jako manažer speciálních projektů a je prakticky od počátku součástí projektu recyklace LDPE. SUEZ CZ je momentálně největším zpracovatelem v Česku, který z odpadních polyethylenových fólií vyrábí regranulát. Ondřej zodpovídá za nákup a kvalitu odpadních fólií vstupujících do recyklačních technologií. Nově je součástí týmu, který pracuje na rozvoji recyklační technologie na zpracování PVC odpadů.