uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023

Miroslava Břicháčová, Greiner packaging

generální ředitelka

Miroslava Břicháčová, Greiner packaging

generální ředitelka
linkedin-icon

Exkurze do závodu Greiner packaging v Louce u Litvínova

10:00 – 12:00
Greinerova 216, 435 33 Louka u Litvinova