uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Michal Bílý, GS1

Michal Bílý, GS1

Ing. Michal Bílý započal svou pracovní dráhu v roce 1977. Po ukončení řádného studia na Vysoké škole chemicko-technologické (specializace makromolekulární chemie) působil v oblasti zajišťování a vývoje obalových materiálů v jednom ze státních potravinářských podniků. Jeho hlavní pracovní zaměření se i v dalších letech těsně dotýkala balicí techniky, obalů, obalových materiálů, designu a souvisejících marketingových aktivit. Postupně získal příslušné zkušenosti a celkový přehled vyplývající z  pozic řízení nákupu či obchodního ředitele českých subjektů. Čtyřletý post obchodního ředitele ve významné belgické firmě potvrdil nabyté zkušenosti v evropském kontextu. Od roku 2006 působí v rámci neziskové organizace GS1 Czech Republic, kde též navázal na dlouholeté zkušenosti člena Výboru GS1 Czech Republic (dříve EAN Česká republika).