uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Ladislav Csengeri, GfK

consumer panel services director CZ&SK

Ladislav Csengeri, GfK

consumer panel services director CZ&SK

Ladislav je riaditeľom divízie spotrebiteľského panelu spoločnosti GfK pre Českú republiku a Slovensko, ktorá kontinuálne monitoruje spotrebiteľské správanie domácností. V GfK pôsobí od roku 2007 a špecializuje sa predovšetkým na rýchloobrátkový segment. Vo svojej práci sa zaoberá konzultačnou činnosťou v rámci výskumných projektov pre domáce a medzinárodné spoločnosti, do ktorých spadajú výrobcovia, ale aj obchodné reťazce. Taktiež sa účastní viacerých medzinárodných projektov v rámci regiónu CEE. Svoje pracovné skúsenosti okrem GfK nadobudol v spoločnostiach Jacob Fleming Group a Takko Fashion. Študoval na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, vrátane štipendijného štúdia na University of Applied Sciences Osnabrück v Nemecku, so špecializáciou na marketing, výskum trhu a event management