uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Josef Kotrba

nezávislý konzultant

Josef Kotrba

nezávislý konzultant
linkedin-icon

Josef Kotrba vedl do srpna 2022 tým energetického poradenství české pobočky Deloitte, kde také působil jako chairman. Jako člen úzkého vedení se věnoval práci s klíčovými klienty a vede strategické projekty v oblasti energetiky. Od roku 2010 byl řídícím partnerem Deloitte ČR a předtím vedl finanční poradenství. V segmentu podnikových financí vedl transakce zahrnující řadu projektů pro velké národní i nadnárodní společnosti včetně transakcí v oblasti energetiky. V oblasti restrukturalizací vedl soudní i mimosoudní reorganizace velkých průmyslových podniků. Kromě toho působí jako soudní znalec ve sporech před domácími soudy i v rámci mezinárodních arbitráží. V současné době působí jako nezávislý konzultant.