uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Jiří Remr, Markent

ředitel výzkumu

Jiří Remr, Markent

ředitel výzkumu
linkedin-icon

Jiří Remr absolvoval postgraduální studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Ve své odborné činnosti se specializuje na provádění a koordinaci projektů společenskovědního výzkumu, na sociální diagnostiku a na vývoj výzkumných nástrojů. V současné době je ve společnosti Markent zodpovědným za výzkumy, které jsou zaměřeny na postoje obyvatel k životnímu prostředí a analýzu enviromentálního chování. Je členem národních i mezinárodních profesních organizací, přednáší v Česku i zahraničí, je autorem několika desítek odborných článků.