uvádí...
9. obalový kongres OBALKO, 14.–15. 10. 2021

Jiří Rak, Smurfit Kappa

Key Account Manager Smurfit Kappa

Jiří Rak, Smurfit Kappa

Key Account Manager Smurfit Kappa

Jiří vystudoval Lesnickou a dřevařskou fakultu, obor Zpracování dřeva na ČZU v Praze a v rámci studia strávil ½ roku na stáži na Växjö Universitet ve Švédsku. Pracoval jako produktový manažer a obchodník v českých i zahraničních společnostech zabývajících se zpracováním dřeva a stavebnictvím. V r. 2013 posílil obchodní team ve Smurfit Kappa, kde se aktivně podílí na mnoha úspěšných projektech.