uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Jana Volfová, ŠKODA AUTO

Koordinátor plánování balení, Oddělení plánování logistiky

Jana Volfová, ŠKODA AUTO

Koordinátor plánování balení, Oddělení plánování logistiky

Jana Volfová se narodila v roce 1966 v Mladé Boleslavi. Po absolvování gymnázia pokračovala ve studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor ekonomika průmyslu.

Vystudovaný obor ji nasměroval do firmy Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi. Její první pozicí bylo místo v oddělení nákupu vstupujících dílů pro Škodu Auto a.s. Tato pozice ji umožnila seznámit se s dodavateli, kteří dodávali díly jak v komoditě metal tak v komoditě plast. Na pozici koordinátora nákupu komunikovala a vyjednávala vstupní ceny materiálu jak pro Škoda modely, tak pro modely vyráběné v zahraničních závodech.

Získané zkušenosti poté zúročila v oblasti logistiky, kam přestoupila po mateřské dovolené v roce 2001. V logistice začala její cesta v oddělení plánování logistiky, konkrétně plánování JIS procesů pro všechny modely. Tato pozice ji naučila precizně vést tým lidí, kteří zodpovídají za dokonalé naplánovaní procesů v celém logistickém řetězci.

Po deseti letech její cesta v logistice vedla do oddělení Škotransu, kde se plánují transportní koncepty jak pro dodávky materiálu, tak pro expedici hotových vozů. Zde rok zastávala funkci vedoucího Škotransu, kde musela denně řešit jak strategické tak i operativní problémy spojené s dopravou. Náklady na transport tvoří 2/3 nákladů logistiky, proto přesné naplánování a vyjednání transportních sazeb je klíčovým milníkem pro udržení štíhlých logistických procesů.

V roce 2015 se nasměrovala do oddělení vedení zahraničních projektů. Toto oddělení koordinuje za logistiku všechny procesy vstupující do zahraničních závodů pro výrobu modelů společnosti v indickém Aurangabádu, či Puně. Dalšími závody je Nyžnij Novgorod či Kaluga v Rusku. Vozy jsou dodávány i do Ukrajiny a v této době firma prosadila i novou destinaci, a sice výrobu modelů Škoda v Alžírsku.

V současné době působí v oddělení plánování logistiky, konkrétně plánování a vývoj balení. Cílem celého týmu je pořídit správné množství speciálních palet a umět včas reagovat na případné výkyvy výroby. Paleta je srdcem logistického procesu.

Po celou dobu své kariérní dráhy při své práci klade důraz na komunikaci mezi partnery s cílem zajistit fungující procesy.