uvádí...
8. obalový kongres OBALKO, 27.–28. 1. 2021

Eva Hrychová, Mondi Bupak

Obchodní zástupce Junior

Eva Hrychová, Mondi Bupak

Obchodní zástupce Junior