uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Eva Hrychová, Mondi Bupak

Obchodní zástupce Junior

Eva Hrychová, Mondi Bupak

Obchodní zástupce Junior