uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023

Eva Hrychová, Mondi Bupak

Obchodní zástupce Junior

Eva Hrychová, Mondi Bupak

Obchodní zástupce Junior