uvádí...
9. obalový kongres OBALKO, 14.–15. 10. 2021

Eva Hrychová, Mondi Bupak

Obchodní zástupce Junior

Eva Hrychová, Mondi Bupak

Obchodní zástupce Junior