uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Eva Hrychová, Mondi Bupak

Obchodní zástupce Junior

Eva Hrychová, Mondi Bupak

Obchodní zástupce Junior