uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Dana Kilárska, Purgina

výkonná riaditeľka

Dana Kilárska, Purgina

výkonná riaditeľka
linkedin-icon

Dana Kilárska vyštudovala hotelový manažment  s bakalárskym titulom v zahraničí. Svoje pracovné a manažérské skúsenosti nabrala počas práce v luxusných hoteloch ako v zahraničí, tak aj na Slovensku. V roku 2009 ju otec prehovoril, aby nastúpila do rodinnej firmy Purgina, kde si postupne prešla rôznymi oddeleniami a od roku 2016 vedie firmu ako Výkonná riaditeľka. Počas práce sa snaží neustále vzdelávať, neskôr vyštudovala MBA Finance vo Viedni v anglickom jazyku, absolvovala Someliersky kurz, kurz Franklin Covey, ovláda 4 svetové jazyky a učí sa ďalší. Rozvoj polygrafie a obalového priemyslu je pre ňu dôležitý, je aktívna v medzinárodnej asociácií Finat, kde bola jedno volebné obdobie Prezidentkou Finat Young Managers Club a riadnym členom predstavenstva medzinárodnej Finat asociácie, ktorá združuje tlačiarne, dodávateľov a subdodávateľov z celého sveta.