uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024
Udržitelné řešení pro pivní multipacky