uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022
Případová studie: První skutečný test papírových lahví