uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023
Udržitelné řešení pro pivní multipacky