uvádí...
9. obalový kongres OBALKO, 14.–15. 10. 2021
Případová studie: První skutečný test papírových lahví