uvádí...
9. obalový kongres OBALKO, 14.–15. 10. 2021
Panelová diskuze: Tři dimenze obalu

Sekce udržitelnost

Sekce udržitelnost je zaměřena na koncepci oběhového hospodářství, chytrý design, který je optimální pro recyklaci, začlení recyklovaných materiálů do nových obalů a minimalizaci negativních dopadů...
Read More