uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022
Obalové materiály: trendy, příklady a strategie