uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek: Aké bude na Slovensku od januára 2022?

14. 10. 2021
17:20 – 17:40
Konferenční sál Barbados

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek: Aké bude na Slovensku od januára 2022?

Zatiaľ čo mnoho európskych krajín, vrátane Českej republiky, zaostáva v implementácii systému zálohovanie PET fliaš a plechoviek, Slovensko agresívne napreduje v implementácii svojho systému do januára 2022. Ako bude zálohovanie nápojových obalov vyzerať v praxi? Ako bude fungovať a kto ho bude financovať? Aké sú povinnosti rôznych subjektov spolupracujúcich v zálohovom systéme ‒ výrobcov nápojov, výrobcov nápojových obalov a maloobchodníkov? Aké sú ciele systému, najmä pokiaľ ide o vplyv na životné prostredie? A čo sa robí pre vzdelávanie spotrebiteľov? Získajte informácie o pokroku pri vytváraní systému vrátenia vkladov na Slovensku priamo od osoby, ktorá vedie iniciatívu, Lucia Morvai od Správcu zálohového systému, exkluzívne na kongrese OBALKO.