uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Udržitelnost nesmí být Potěmkinovou vesnicí

28. 01. 2021
9:50 – 10:10

Udržitelnost nesmí být Potěmkinovou vesnicí

Ekologické aktivity firem jsou v dnešní době nejenom trendem, ale i nutností. Klíčovou roli v oblasti udržitelnosti hrají obaly. Udržitelnost nesmí být jen krásná fasáda – marketingová tvrzení musíte podložit důkazy. Marie Tichá, jedna z průkopnic v oblasti posuzování životního cyklu (LCA) v České republice, vám poví, jaké kroky byste měli podniknout, aby vaše obaly byly skutečně udržitelné. Zároveň vysvětlí, jak vám komplexní pohled na životní cyklus výrobku (cradle to grave) umožní minimalizovat jeho dopady na životní prostředí.