uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Trendy nasazení nástrojů digitalizace v obalovém průmyslu

24. 10. 2019
14:00-14:25

Trendy nasazení nástrojů digitalizace v obalovém průmyslu

Řekneme si něco o trendech v nasazování nástrojů digitalizace v obalovém průmyslu, ukážeme si praktické příklady z domácího prostředí i zahraničí.